Opiekun osoby starszej
Sprzedawca - fakturzysta
Obsługa kasy fiskalnej
Obsługa komputera
Operator wózków widłowych
Magazynier
Bukieciarstwo

Magazynier

Magazynier  jest  osobą  wykonującą większość czynności związanych z pracą w magazynie. Jest odpowiedzialny między innymi za: przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie przedmiotów, materiałów i surowców. Do jego obowiązków należy także zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania towarów, z uwzględnieniem ich właściwości fizycznych oraz chemicznych.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych pracą na stanowisku magazyniera, chcących  zapoznać  się  z  zagadnieniami  teoretycznymi oraz praktycznymi dotyczącymi gospodarki magazynowej, a także obsługą programu handlowo-magazynowego i kasy fiskalnej. Celem zajęć jest przyuczenie uczestników do kompleksowej obsługi magazynu.

Podczas szkolenia uczestnicy zostają zapoznani z zakresami czynności pracowników magazynowych. Poznają cztery podstawowe fazy magazynowania, które dotyczą przyjmowania, składowania, kompletowania oraz wydawania towarów. Fazy te łączą się z podziałem magazynu na strefy oraz przepływem towarów, co również jest tematem szkolenia. Poza tym omówione zostają wymagania dotyczące obiektu magazynowego wraz z urządzeniami do składowania, funkcjami i rodzajami magazynów. Uczestnicy poznają zasady gospodarki magazynowej, odbioru i wydawania materiałów, zasady, formy i cele inwentaryzacji łącznie z jej etapami i dokumentacją spisową. Poznają także podstawowe dokumenty wykorzystywane w obrocie magazynowym wraz z przykładami ich zastosowania.

Osoby biorące udział w szkoleniu odbywają również przeszkolenie w zakresie obsługi komputera. Znajomość komputera jest niezbędna w sprawnym realizowaniu zadań z zakresu gospodarki magazynowej. Zakres tematyczny dotyczący obsługi komputera obejmuje zagadnienia związane z system operacyjnym, zasadami tworzenia, zapisywania, kopiowania, przenoszenia, usuwania plików i folderów. Uczestnicy szkolenia poznają edytor tekstów, uczą się tworzyć w nim dokumenty, poznają również funkcje arkusza kalkulacyjnego, uczą się dokonywania obliczeń, tworzenia tabel, wykresów. Poznają także zasady poruszania się po Internecie, wyszukiwania informacji oraz obsługi poczty elektronicznej.

Po opanowaniu zasad obsługi komputera osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z programem handlowo-magazynowym. Uczą się między innymi zakładać    kartoteki    produktów,   dodawać   nowych   kontrahentów   wraz z podziałem na odbiorców i dostawców.  Kolejnym elementem obsługi programu jest nauka poprawnego wprowadzania danych oraz wystawiania faktur zakupu i sprzedaży. Uczestnicy poznają również opcję udzielania kredytu kupieckiego, a następnie poprawne jego rozliczenie.

Szkolenie swym zakresem obejmuje także obsługę różnych typów kas fiskalnych. Umiejętność ta jest niezbędna dla pracownika na stanowisku magazyniera. Podczas tego modułu uczestnicy poznają budowę, działanie, obsługę kas prostych jednostanowiskowych oraz bardziej zaawansowanych, umożliwiających podłączenie czytnika kodów kreskowych. Uczą się wprowadzania w odpowiedniej kolejności ceny, ilości oraz kodu towaru. Poznają zasady anulowania pojedynczego produktu bądź też całego paragonu. Ważnym   elementem    szkolenia    jest   również   zapoznanie   uczestników z  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Dodatkowo adresaci szkolenia mogą odbyć zajęcia z profesjonalnej obsługi klienta oraz skutecznego komunikowania się. Dzięki temu nabywają kompletną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w charakterze pracownika magazynu.
strony internetowe Łódź