Opiekun osoby starszej
Sprzedawca - fakturzysta
Obsługa kasy fiskalnej
Obsługa komputera
Operator wózków widłowych
Magazynier
Bukieciarstwo

Operator wózków widłowych

Różne rodzaje wózków jezdniowych stanowią podstawowy środek transportu magazynowego. Różnią się one między innymi ze względu na zastosowany napęd, rodzaj osprzętu oraz wysokość podnoszenia towaru. Operator wózka musi wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Powinien  być  świadomy  tego,  iż  pracuje w otoczeniu innych ludzi i jest za nich w dużym stopniu odpowiedzialny.

Szkolenie skierowane jest do grona osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w magazynie jako operatorzy wózków widłowych. Chcą poznać rodzaje wózków widłowych, ich zastosowanie w różnych warunkach, a przede wszystkim nabyć praktyczną umiejętność poruszania się i przenoszenia towarów za ich pomocą.

Program  szkolenia  obejmuje  podstawy  prawne  dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika oraz wymagania związane z kierowaniem wózkami jezdniowymi. Uczestnicy poznają budowę, działanie podzespołów oraz typy stosowanych wózków jezdniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności precyzyjnego poruszania się oraz przemieszczania towarów za ich pomocą. Zapoznają się z zasadami  obsługi i eksploatacji wózków, czynnościami operatora przed, w trakcie i po pracy. Uczestnikom szkolenia zostają również przekazane   wiadomości   z   zakresu   załadunku   towarów,  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych instruktorów i obejmuje zarówno zajęcia  teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia teoretyczne prowadzone  są  w  sposób  ciekawy,  dostosowany  do adresatów szkolenia, z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych. Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym, umożliwiają wielokrotne przećwiczenie elementów obsługi wózka jezdniowego oraz przemieszczanie towaru za jego pomocą. Podczas szkolenia zwraca się również szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Są one jednym z najważniejszych aspektów podczas pracy w charakterze operatora wózków widłowych. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu musi zdawać sobie sprawę, że po podjęciu pracy będzie odpowiedzialna za życie i zdrowie swoje oraz innych pracujących w jej otoczeniu.

Szkolenie kończy się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz  wydaniem  dokumentów  potwierdzających  jego ukończenie. Dokumenty te uprawniają do podjęcia pracy w charakterze operatora wózków widłowych.
strony internetowe Łódź