Opiekun osoby starszej
Sprzedawca - fakturzysta
Obsługa kasy fiskalnej
Obsługa komputera
Operator wózków widłowych
Magazynier
Bukieciarstwo

Sprzedawca - fakturzysta

Sprzedawca to osoba, bez której nie może funkcjonować żaden punkt sprzedaży   niezależnie   od   wielkości.   Inna  jest  jednak  rola  sprzedawcy w niedużym sklepie z tradycyjną formą sprzedaży, a inna w nowoczesnych sklepach samoobsługowych czy salonach renomowanych firm.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku sprzedawcy - fakturzysty, w tym między innymi zdobycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz zdobycie kompetencji w zakresie wykorzystania komputera w pracach związanych z komputerowym wystawianiem faktur. Osobom biorącym  udział  w  szkoleniu  zostają  przedstawione  zagadnienia  związane z wymaganiami higienicznymi w obrocie żywnością, wizerunkiem sprzedawcy oraz standardami obsługi klienta.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne rodzaje kas fiskalnych oraz ich przeznaczenie w poszczególnych punktach sprzedaży. Nabywają praktyczne umiejętności posługiwania się każdą z nich, ucząc się prowadzenia sprzedaży produktów na znanych typach kas. Poznają różne rodzaje i przeznaczenie raportów.   Zapoznają   się   również   z   przepisami    prawnymi   związanymi z prowadzeniem sprzedaży, z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Osoby biorące udział w szkoleniu, poznają podstawy prawne oraz zasady dotyczące wystawiania faktur, danych zawartych w fakturze oraz różnic występujących pomiędzy fakturą, rachunkiem i paragonem. Ważną częścią szkolenia jest omówienie programu komputerowo – handlowego oraz zapoznanie uczestników z zasadami jego obsługi. Podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy uczą się między innymi wystawiania faktur sprzedaży i zakupu dodają nowych kontrahentów do bazy danych, itp.

Równie istotna jest wiedza przekazywana podczas bloku szkoleniowego poświęconego wymaganiom higienicznym w obrocie żywnością ze względu na fakt, że oferty pracy na stanowisku sprzedawcy, to często oferty w branży spożywczej. Ponadto temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zyskuje na znaczeniu.               

Celem szkolenia jest także uświadomienie uczestnikom, jak ważny jest wizerunek  sprzedawcy  i  w  jaki  sposób  przekłada  się  on  na  obraz firmy w oczach klienta. Z tego względu omawiamy narzędzia kreowania pozytywnego wizerunku osoby zajmującej się profesjonalnie sprzedażą. Zaprezentowane zostają reguły ułatwiające dostosowanie stroju do zajmowanego   stanowiska,   a   w   przypadku   pań    zasady    stanowiące o prawidłowym doborze i wykonaniu makijażu do miejsca pracy.

W toku szkolenia przedstawione zostają kanony obowiązujące w obsłudze klienta oraz  cechy skutecznego sprzedawcy pomagające w zdobyciu zaufania klientów w oparciu o przykładowe sytuacje występujące w praktyce.

Podczas szkolenia omawiamy różne typy klientów, opisujemy ich motywacje, oczekiwania oraz reguły postępowania dostosowane do zachowania odbiorcy naszych  usług.  Wskazujemy   sposoby   panowania  nad  emocjami i stresem w  relacjach  z  ludźmi.  Dokonujemy  charakterystyki tzw.  „trudnego  klienta” i uczymy, w jaki sposób sobie z nim poradzić, wykorzystując między innymi elementy postawy asertywnej.

Wspólnie z uczestnikami szkolenia, dokonujemy analizy niewłaściwych postaw sprzedawców, omawiając błędy najczęściej przez nich popełniane oraz ucząc sposobów ich eliminacji.

Ćwiczenia wykonywane na zajęciach mają za zadanie pomóc uczestnikom we właściwym i profesjonalnym reagowaniu na skargi i reklamacje klientów.

W toku szkolenia uświadamiamy uczestnikom, że najważniejszym celem pracy sprzedawcy jest uczciwa, miła i sprawna obsługa klienta zgodna z jego oczekiwaniami w zakresie  kupna  wybranego  towaru lub uzyskania informacji o nim. Z tego względu podkreślamy znaczenie wykorzystania zasad skutecznej komunikacji, reguł aktywnego słuchania, doboru odpowiednich technik zadawania pytań i właściwej identyfikacji potrzeb adresata usług. Poświęcamy też uwagę zagadnieniom związanym z obsługą klienta przez telefon. Przybliżamy zasady obowiązujące podczas rozmowy telefonicznej.

Dzięki ukończonemu szkoleniu jego odbiorcy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy - fakturzysty. Szkolenie organizowane jest dla wybranej grupy osób i prowadzone przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą merytoryczną z zakresu zagadnień omawianych podczas zajęć. Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymują certyfikat dokumentujący posiadaną przez nich wiedzę i umiejętności praktyczne.

strony internetowe Łódź