Opiekun osoby starszej
Sprzedawca - fakturzysta
Obsługa kasy fiskalnej
Obsługa komputera
Operator wózków widłowych
Magazynier
Bukieciarstwo

Opiekun osoby starszej

Wraz ze wzrostem liczby osób starszych wymagających odpowiedniej opieki, rośnie zapotrzebowanie na fachową pomoc w tym zakresie. Osobom zainteresowanym  zwiększeniem  swoich   szans   na   uzyskanie   zatrudnienia w charakterze opiekuna osób starszych proponujemy szkolenie zapoznające ze specyfiką tej pracy.

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie osób w nim uczestniczących  do  udzielania pomocy  i  świadczenia  usług  opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które  nie  mają  dostatecznego  wsparcia  ze  strony rodziny lub innych osób z otoczenia.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje charakterystykę procesu starzenia. Starość zostaje przedstawiona jako wartość i kolejny etap rozwoju. Zaprezentowane    zostają    zasady    nawiązywania    pozytywnych    relacji z podopiecznym i jego rodziną. Ważny aspekt to również uświadomienie uczestnikom specyfiki chorowania w starszym wieku i konieczności aktywizowania osoby podopiecznej do zwiększania swojej samodzielności.

W toku szkolenia, jego uczestnicy zostają zapoznani z regułami organizacji opieki domowej, pielęgnowania osoby starszej i przewlekle chorej. Zostają im zaprezentowane wymagania stawiane opiekunowi i jego podstawowe obowiązki. Uczestnicy   otrzymują   wiedzę   dotyczącą   systemu   opieki nad   ludźmi   starszymi w Polsce. Poznają formy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Program szkolenia obejmuje również czynności pielęgnacyjne, postępowanie w przypadku wybranych problemów zdrowotnych, higienę i reguły żywienia w wieku starszym.

Uczymy   uczestników   zasad   udzielania  pierwszej  pomocy  przedlekarskiej w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Uświadamiamy, że do wykonywania pracy opiekuna osoby starszej niezbędna jest zarówno wiedza na temat zasad postępowania wobec podopiecznych, jak i odpowiednie nastawienie emocjonalne, ze względu na wymagany w tej roli wysoki poziom empatii, cierpliwości i zrozumienia dla osób wymagających opieki.

Zakres szkolenia obejmuje również praktyki w Domu Pomocy Społecznej. Podczas  praktyk  uczestnicy zapoznają się z celami i funkcjami placówki. Biorą   udział   w   warsztatach    terapii    zajęciowej.    Nawiązują    kontakt z mieszkańcami, pomagając im przy posiłkach i zabiegach pielęgnacyjnych. Zostają  im  także  przedstawione cele i sposoby rehabilitacji oraz sprzęt rehabilitacyjny stosowany w Domach Pomocy Społecznej.

Szkolenie  jest  prowadzone  przez   osobę   z   odpowiednim  doświadczeniem i wiedzą merytoryczną na  temat opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Organizowane jest dla wybranej grupy osób.

strony internetowe Łódź