Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Każdy etap okresu pozostawania bez pracy tworzy problemy, z którymi trzeba sobie radzić. Znalezienie pracy jest dziś trudniejsze dlatego, że jest coraz większa konkurencja, a gospodarka nie zawsze jest w stanie zapewnić zajęcie dla wszystkich zdolnych do pracy. Samo staranie się o zatrudnienie stało się procesem bardziej złożonym. Zaczynanie wszystkiego od nowa jest często najtrudniejszą konsekwencją całego doświadczenia utraty pracy. Nie jest prosto przyzwyczaić się do myśli o działaniu w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, obsłudze nowych urządzeń i przyjęciu nowych zasad pracy. Niejednokrotnie trzeba całkowicie zmienić swoje podejście do poszukiwania zatrudnienia. Wielu osobom sprawia to kłopot i mogą odczuwać silną potrzebę pomocy.

W takiej sytuacji, niezbędne okazuje się wsparcie doradcy zawodowego, polegające na wytyczeniu wspólnie z klientem jego przyszłej drogi zawodowej.

Praca przy tworzeniu ścieżki aktywizacji zawodowej, realizowana jest w formie grupowych oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i koncentruje się na zaplanowaniu wspólnie z klientem działań niezbędnych do podjęcia przez niego aktywności zawodowej.

Doradca  zawodowy  zapoznaje  się  z  aktualną  sytuacją  życiową,  rodzinną i zawodową odbiorcy. Ułatwia klientowi zidentyfikować jego dotychczasowe problemy i ograniczenia w podejmowaniu różnorodnej aktywności, w tym przede wszystkim zawodowej. Uczestnik procesu doradczego planuje działania mające na celu pokonywanie trudności i stopniowe eliminowanie zgłoszonych przez siebie problemów. W toku sesji z doradcą zawodowym, uczestnik ma szansę dokonać samooceny i porównać swoje możliwości z wymogami na rynku  pracy.  Na  tej  podstawie   klient   konstruuje   swoje   cele   życiowe i zawodowe.

Planowanie ścieżki aktywizacji zawodowej w istotny sposób pomaga uczestnikowi procesu doradczego w podniesieniu jego kompetencji do podejmowania samodzielnych i aktywnych działań związanych z poszukiwaniem informacji i aktywnością na rynku pracy.

Pomaga w odzyskiwaniu wiary w siebie, woli działania oraz zmianie percepcji własnej sytuacji i oceny swojego położenia.
strony internetowe Łódź