Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone  są  zarówno  przez  niewielkie  firmy  jak i duże międzynarodowe korporacje. Ich celem jest wybranie odpowiedniego kandydata na określone stanowisko w firmie. Podczas rozmowy pracodawca poznaje osobowość kandydata i jego nastawienie do pracy. Kandydat  z kolei ma okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem oraz osiągnięciami. Osobiste spotkanie z pracodawcą to szczególny moment dla każdej osoby poszukującej pracy. Wzbudza wiele emocji. Od jego efektu jest uzależniona możliwość podjęcia zatrudnienia. W czasie tego spotkania można popełnić najwięcej błędów, które wpłyną negatywnie na ocenę kandydata przez pracodawcę.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że rozmowa kwalifikacyjna jest najważniejszym dla kandydata do pracy etapem procedury rekrutacyjnej. Przekonujemy, że aby najpełniej zaprezentować swoją kandydaturę podczas rozmowy wstępnej, trzeba poznać reguły jej prowadzenia. Przygotowujemy uczestników do odpowiedniej prezentacji w trakcie kontaktów z pracodawcą.

Podczas zajęć omawiamy standardowe i nietypowe formy rozmów rekrutacyjnych. Zwracamy uwagę na cele, jakie chce zrealizować podczas spotkania z kandydatem pracodawca. Analizujemy scenariusze różnych rozmów kwalifikacyjnych. Wskazujemy na tzw. „niespodzianki”, które może przygotować pracodawca dla osoby rekrutowanej, przedstawiając jednocześnie sposoby radzenia sobie z nimi w trakcie rozmów. Przypominamy uczestnikom o czym należy pamiętać w toku spotkania rekrutacyjnego. Podkreślamy elementy, których należy unikać podczas rozmowy.

W trakcie szkolenia uświadamiamy uczestnikom, że każda profesjonalnie przygotowana osoba prowadząca rozmowę rekrutacyjną zna wiele sposobów na sprawdzenie kandydata. Pozornie proste pytania mogą czasami posiadać ukryty cel i służyć do uzyskania zupełnie innych informacji, niż można się spodziewać.   Dlatego   ważnym   elementem   szkolenia   jest   analiza  pytań i odpowiedzi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz omówienie zasad radzenia sobie z trudnymi pytaniami podczas wstępnego spotkania z pracodawcą.

Odgrywanie w toku szkolenia próbnych rozmów z pracodawcami umożliwia osobom biorącym udział w zajęciach wypróbowanie i dopasowanie do własnego temperamentu oraz sposobu wysławiania się technik odpowiadania na pytania, które adresaci szkolenia powinni wykorzystać w czasie prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej. Próby te wykonywane w nie stresujących warunkach, wśród grupy życzliwych osób, nagrywane za zgodą uczestników kamerą video, umożliwiają przeanalizowanie błędów i potknięć popełnianych przez nich podczas rozmów kwalifikacyjnych. Taka obserwacja własnych zachowań przez uczestnika szkolenia skraca znacznie czas niezbędny do przyswojenia sobie nowych wiadomości dotyczących zachowań w czasie rozmowy rekrutacyjnej.

Udział w zaproponowanych zajęciach pozwala odbiorcom nie tylko uzyskać wiedzę i podstawowe umiejętności niezbędne do odpowiedniego zaprezentowania się pracodawcy, ale również na zaznajomienie się ze sposobami  prezentacji  własnej  przydatności  firmie,  w  której  ubiegają  się o zatrudnienie oraz poznanie kanonów prowadzenia negocjacji płacowych.
strony internetowe Łódź