Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy

Aplikacja jest jednym z elementów prowadzących do znalezienia zatrudnienia. Składane do pracodawcy dokumenty stanowią ważne ogniwo w procesie poszukiwania pracy. Sposób, w jaki zaprezentujemy własną osobę poprzez życiorys czy list motywacyjny, może skutkować zaproszeniem nas na rozmowę kwalifikacyjną, bądź prowadzić do niepowodzenia w szukaniu pracy. To właśnie dokumenty aplikacyjne są często narzędziem dającym szansę  na dostanie wymarzonej pracy lub spotkanie z potencjalnym pracodawcą, jak również na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony.

Szkolenie  ma na celu przekazanie  informacji  dotyczących  pisania  życiorysu i listu motywacyjnego oraz uświadomienie uczestnikom znaczenia przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Nie istnieje uniwersalny, skuteczny szablon dokumentów wysyłanych do pracodawcy, dlatego też podczas szkolenia pracujemy nad stworzeniem odrębnej dla każdego kursanta aplikacji.

Podczas zajęć dokonujemy szczegółowej charakterystyki dotychczasowego przebiegu zatrudnienia każdej z osób, w celu zobrazowania doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Ponieważ pracodawcy coraz częściej szukają nie tylko osób wykwalifikowanych zawodowo, ale też posiadających odpowiednie cechy osobowościowe, niezwykle ważnym elementem szkolenia jest autodiagnoza własnego potencjału, uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, które można umieścić w dokumentach aplikacyjnych. Element ten jest również niezwykle ważny dla osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego. Celem tej pracy jest także podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości uczestników, dzięki czemu nabierają oni większej pewności siebie w poszukiwaniu zatrudnienia.

Końcowym  elementem  szkolenia  jest  samodzielne stworzenie przez każdego z uczestników swojego życiorysu oraz listu motywacyjnego.
strony internetowe Łódź