Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Metody poszukiwania zatrudnienia

W momencie, gdy wiemy już w jakich zawodach możemy czy też powinniśmy szukać pracy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę, aby znaleźć pracę najbardziej odpowiednią dla nas. Kolejny krok to uzyskanie informacji o tym, gdzie są lub gdzie mogą być miejsca pracy. Jednak sama informacja nie gwarantuje jeszcze uzyskania zatrudnienia. Trzeba odkryć źródła informacji i poznać sposoby ich wykorzystania, czyli poznać metody poszukiwania pracy. Tego właśnie dotyczy zaproponowane przez nas szkolenie.

Celem warsztatów jest uświadomienie, że im więcej metod poszukiwania pracy wykorzystujemy, tym większe mamy szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia. Przekonujemy uczestników, że sukces, jakim niewątpliwie jest znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim od ich własnej aktywności . Pokazujemy, że szukanie pracy jest pracą, której nikt lepiej nie wykona, niż oni sami. Podkreślamy, że jest to czynność trudna i często stresująca, dlatego zachęcamy uczestników, aby się dobrze do niej przygotowali i ustalili własny plan działania. W toku szkolenia często akcentujemy, że znalezienie pracy jest procesem długotrwałym i konieczne jest w trakcie jego trwania wykazanie się dużą cierpliwością.

Podczas szkolenia omawiamy konkretne metody szukania pracy i ich skuteczność. Analizujemy sposoby poszukiwania pracy przez uczestników. Pokazujemy jak pracodawca szuka pracowników. Wskazujemy na wady i zalety poszczególnych metod. Uświadamiamy  uczestnikom  znaczenie  dostosowania sposobów szukania  pracy  do  ich  aktualnej sytuacji zawodowej i społecznej, w celu zwiększenia ich szans na podjęcie aktywności zawodowej. Udzielamy informacji, gdzie zwrócić się o pomoc przy poszukiwaniu pracy i jak stworzyć swój indywidualny plan szukania zatrudnienia. Pokazujemy strategie pokonywania barier przy poszukiwaniu pracy.

W  toku  całego  szkolenia  staramy  się  uświadomić osobom biorącym udział w zajęciach, że istnieje kilka sposobów poszukiwania pracy, jedne z nich są bardziej,  inne  mniej  skuteczne.  Ważne  jest  jednak, aby zdać sobie sprawę z tego, że im więcej różnych sposobów wykorzystujemy, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia. Zawężanie ich do kilku ogranicza liczbę dostępnych na rynku ofert.
strony internetowe Łódź