Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Badania ankietowe polskich gospodarstw domowych dowodzą, że Polacy raczej  nie  planują  domowych  wydatków, zarówno tych krótkoterminowych, jak   i   długookresowych.   Brakuje   im   samodyscypliny,   systematyczności i strategicznego podejścia do zarządzania budżetem domowym. Mają skłonność  do  wydawania  nawet  znaczących kwot w sposób nieprzemyślany i spontaniczny. Dlatego pieniądze „znikają” w szybkim tempie, a spora część osób zadaje sobie pytanie: jak to możliwe, że wydałem/-am aż tyle? Tymczasem już sam fakt odnotowania wszystkich wydatków może spowodować, że zastanowimy się nad każdym zakupem.

Celem szkolenia jest więc uświadomienie uczestnikom, iż stworzenie domowego budżetu to pierwszy etap w kontrolowaniu naszych finansów i przedstawienie sposobu, w jaki należy go przygotować krok po kroku. Pokazujemy, że aby tego  dokonać, nie trzeba  mieć  specjalistycznej wiedzy czy być fachowcem w dziedzinie finansów. Wystarczy tylko chęć, cierpliwość oraz poświęcenie tej czynności czasu i uwagi. Uczymy także, co jest o wiele trudniejsze, jak realizować zaplanowany budżet.

Na początku szkolenia proponujemy możliwość przeprowadzenia testu pozwalającego sprawdzić uczestnikom, czy dobrze zarządzają swoimi finansami. W dalszej części podejmujemy próbę wspólnego zdefiniowania pojęcia budżetu domowego i pokazujemy korzyści wynikające z jego stworzenia, omawiamy pojęcie deficytu i nadwyżki budżetowej. Podczas szkolenia wskazujemy zachowania i zasady, których stosowanie może przyczynić się do zmniejszenia strat finansowych. Pokazujemy jak rozsądnie wydawać pieniądze, omawiamy oszczędne  sposoby dokonywania codziennych zakupów i opłacania rachunków.

Istotną  część  szkolenia  stanowi  pokazanie  uczestnikom,  jak zachować się w sytuacji deficytu budżetowego, w jaki sposób szukać alternatywnych źródeł dochodu, jak zapobiegać powstawaniu zadłużeń i co zrobić, kiedy mamy już kłopoty finansowe.

W obecnym czasie zagadnienie planowania i monitorowania swoich nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy jest bardzo ważne, gdyż nieraz wystarczy jeden wydatek, który nie był zaplanowany, aby pojawił się problem z domknięciem domowego budżetu. Ponadto sytuacji, które mogą zachwiać stanem naszych finansów jest wiele. Z tego względu zachęcamy odbiorców szkolenia do skutecznego zarządzania budżetem domowym, podkreślając konieczność kontrolowania swoich finansów w celu zyskania poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu.
strony internetowe Łódź