Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Efektywne zarządzanie czasem

Czas jest zasobem dostępnym dla wszystkich ludzi. Odpowiednie nim gospodarowanie, umiejętne wyznaczanie celów i konsekwentne ich realizowanie   podnosi   skuteczność   działania  i  jest   niezwykle  potrzebne w poszukiwaniu zatrudnienia.  Dobra organizacja własnego czasu pracy jest też umiejętnością pożądaną przez pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników.

Mówi  się,  że  czasem zarządzać nie można – można jedynie zarządzać sobą w czasie. W tym wypadku istotne jest wyznaczanie sobie celów i umiejętność określania priorytetów. Ludziom często trudno jest zrealizować swoje założenia, gdyż formułują je w nieodpowiedni sposób, nieprawidłowo wybierają też priorytety, przez co wydłuża się droga do osiągnięcia założonego celu. Częstym problemem jest też niedostateczna  mobilizacja swoich sił i zasobów potrzebnych w realizacji wytyczonego celu, co prowadzi do marnowania czasu na czynności nieefektywne.

Aby skutecznie zarządzać czasem potrzebna jest znajomość technik pomocnych w racjonalnym wykorzystaniu tego zasobu. Na szkoleniu przedstawione zostają różnego rodzaju metody efektywnego gospodarowania czasem. Uczestnicy mają też okazję dokonać bilansu wykorzystania własnego czasu  w  celu  jego  ewentualnego  przeorganizowania.  Podczas  grupowych i indywidualnych ćwiczeń kursanci wyznaczają swoje cele, ustalają priorytety oraz określają ścieżkę prowadzącą do zamierzonego efektu. Zarówno ćwiczenia, jak i przedstawione zagadnienia teoretyczne mają na celu naukę dobrej    organizacji    własnego    czasu   pracy.   Umiejętność   ta   pomoże w odpowiednim zaplanowaniu poszukiwania pracy, a także będzie cechą, która niewątpliwie przyda się już w momencie rozpoczęcia zatrudnienia.
strony internetowe Łódź