Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Przezwyciężanie oporu wobec zmian

Zmiana to zarówno planowane jak i nieplanowane, pożądane i niepożądane wydarzenia i procesy zachodzące w życiu człowieka. Osobom długotrwale bezrobotnym często trudno jest podjąć wysiłek zmierzający do zmiany swojej sytuacji życiowej czy zawodowej. Opór jest powodowany w dużej mierze naturalnym strachem przed nowością, wejściem w nieznane, powodującym blokadę emocjonalną. Dodatkowo osoba bezrobotna, po  wielu nieudanych próbach znalezienia zatrudnienia, przestaje wierzyć w swoje możliwości, w to że jej się uda, a więc  próby znalezienia pracy są coraz słabsze. Obecny, szybko zmieniający się rynek pracy, wymagania pracodawców są dla niej nowością i budzą obawę, czy da sobie radę. Często niezmienna od lat sytuacja jest dla niej bardziej stabilna i bezpieczna, dlatego trudno jej pokonać wewnętrzny opór przed zmianą.

Szkolenie ma na celu poznanie i rozwianie obaw uczestników. Omawia korzyści wprowadzania zmian w swoim życiu. Pokazuje w jaki sposób efektywnie wprowadzać zmiany, jak radzić sobie z własnymi emocjami. Ważnym elementem zmiany swojej sytuacji życiowej jest też wiara we własne możliwości i niwelowanie lęku przed porażką. Dlatego też podczas szkolenia uczestnicy uczą się podnosić własną samoocenę oraz dostrzegać swoje atuty. Dzięki rozwojowi umiejętności osobistych oraz nabytej wiedzy nauczą się pokonywać lęk oraz zwiększą  motywację do zmiany swojej sytuacji.
strony internetowe Łódź