Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi

Bezrobocie jest trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Osoby, które długo pozostają bez pracy doskonale zdają sobie sprawę, jak wiele stresu dostarcza taka sytuacja. Dodatkowe niepowodzenia związane z poszukiwaniem zatrudnienia pogłębiają stres i negatywne emocje, a także przyczyniają się do zaniżenia samooceny oraz stanów załamania i depresji. Często osoby widzą wtedy świat jedynie w czarnych barwach i nie potrafią poradzić sobie ze swoimi uczuciami i lękiem. Objawy stresu mogą być inne dla różnych osób. Niektórzy mogą reagować nadmierną nerwowością, a inni zamknięciem w sobie. Umiejętne radzenie sobie ze stresem sprzyja równowadze psychicznej i jest ważną częścią zarówno budowania, jak i pielęgnowania poczucia własnej wartości.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest stres, jakie są jego objawy. Będą mieli okazję poznać własny styl reagowania na trudne sytuacje. Ponieważ nie istnieje jeden skuteczny dla wszystkich sposób radzenia sobie ze stresem, uczestnicy poznają kilka metod walki z tym zjawiskiem. Nauczą się technik relaksacyjnych oraz zmiany swojego sposobu myślenia. Strategie te mają na celu redukcję negatywnych emocji, naukę pozytywnego myślenia, podniesienie samooceny oraz wiary we własne możliwości.

Skuteczne radzenie sobie ze stresem i panowanie nad własnymi emocjami będzie również niezwykle pomocne w poszukiwaniu zatrudnienia, kiedy narażeni jesteśmy niejednokrotnie na porażkę. Umiejętność ta będzie również przydatna podczas spotkań z potencjalnym pracodawcą, rozmów kwalifikacyjnych, które powodują niejednokrotnie duży stres i napięcie. Dzięki nauce technik efektywnego radzenia sobie ze stresem osoby poszukujące pracy będą bardziej  opanowane podczas kontaktu z  pracodawcą, w związku z czym będą potrafiły skuteczniej się zaprezentować.
strony internetowe Łódź