Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Kształtowanie postawy asertywnej

Co  robić,  by  zachować  własną  godność,  nie  obrazić  naszego  rozmówcy i samemu nie poczuć się urażonym, kiedy spotykamy się z sytuacją odmowy, oceną czy konfliktem interesów ?

Rozwiązaniem problemu może być opanowanie umiejętności bycia asertywnym.

Celem szkolenia jest uświadomienie, że asertywność rozumiana jako umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi nie jest stałą cechą osobowości, ani cechą wrodzoną, co oznacza, że każdy człowiek może ją w sobie w pewnym stopniu rozwinąć. Dzięki niej możemy otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania bez negacji czy lekceważenia uczuć i poglądów naszych rozmówców.

W  toku  szkolenia  analizujemy  pojęcia  i  terminy kojarzące się uczestnikom z   asertywnością.   Wyjaśniamy,   na   czym   polega   postawa   asertywna w kontaktach interpersonalnych i jak ją rozwijać przez pozytywne postrzeganie samego siebie oraz wykorzystanie technik komunikacyjnych. Wskazujemy na przykłady zachowań asertywnych w życiu codziennym. Uczymy asertywnego przyjmowania ocen, wyrażania własnych opinii oraz asertywnego  reagowania  na  krytykę.  Omawiamy  typy  zachowań  uległych i agresywnych wraz z ich konsekwencjami.

W trakcie szkolenia, staramy się pokazać, że asertywność nie jest cechą jednoznaczną. Można być asertywnym w kontaktach z bliskimi, ale bardzo uległym np. wobec autorytetów.

Teoretycy asertywności przywiązują duże znaczenie do stanowienia i obrony swoich praw. Rozumują następująco: jeżeli człowiek, kontaktując się z innymi osobami,  nie  zdecyduje  się  na  samodzielne  określenie  swoich  praw,  inni z konieczności określą za niego jego rolę. Z tego względu podczas szkolenia proponujemy możliwość przeprowadzenia testu, pozwalającego uczestnikom poznać sytuacje życiowe, w których jest im trudno respektować swoje prawa. Zidentyfikowanie obszarów funkcjonowania społecznego, w których odbiorcy szkolenia czują się mniej lub bardziej pewnie, pomaga w treningu zachowań asertywnych.

Pokazujemy, że postawa asertywna jest szczególnie cenna w procesie poszukiwania   pracy,   a   także   w   odnoszeniu   sukcesów   zawodowych. Z przebiegu szkolenia wynika, że asertywność pomaga w kontaktach międzyludzkich, wpływa bardzo korzystnie na nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji interpersonalnych.
strony internetowe Łódź