Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Specyfika komunikacji telefonicznej

Telefon to jedno z podstawowych narzędzi poszukiwania zatrudnienia.

Znajomość zasad telefonicznej komunikacji jest przydatna już podczas wstępnych rozmów  z  pracodawcami  przez  telefon, kiedy to modulacją głosu i odpowiednim doborem słów, w krótkim czasie trzeba wykazać m.in. zainteresowanie ofertą, chęć podjęcia zatrudnienia, a także pewność siebie.

Ponadto umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych jest często wymagana na większości stanowisk pracy związanych z obsługą klienta,  więc informacja o odbyciu szkolenia stanowi mocny atut w dokumentach aplikacyjnych.

Program szkolenia został opracowany tak, aby uczestnicy mieli możliwość poznania zasad skutecznej i uprzejmej komunikacji przez telefon w trakcie praktycznych ćwiczeń. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak przygotowanie do rozmowy, aktywna postawa, praca nad głosem, umiejętne zadawanie pytań,  zasady  uprzejmej rozmowy i najczęściej popełniane błędy w komunikacji telefonicznej. Szkolenie pokazuje, jaką wagę mają wypowiadane przez telefon słowa oraz jakie znaczenie ma odpowiednia emisja głosu. Ćwiczenia polegają między innymi na nauce odpowiadania na konkretne oferty pracy, zgłaszania swojej kandydatury do pracy czy nauce nagrywania się na automatyczną   sekretarkę.   Wiedza   taka   pomaga  osiągnąć  skuteczność w komunikacji przez telefon, czyli  takie prowadzenie rozmowy, aby przekazywane informacje były odbierane zgodnie z intencją nadawcy, a także takie zadawanie pytań, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje.
strony internetowe Łódź