Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Sztuka wystąpień publicznych

Dobrze skonstruowana wypowiedź pozwala na uniknięcie różnic między tym, co chcemy osiągnąć poprzez swoje argumenty, a tym co dociera do adresata. Zastosowanie określonego schematu wystąpienia pozwala na utrzymanie uwagi odbiorcy. Każdy chaos w wypowiedzi może spowodować utratę kontaktu ze słuchaczem.

Celem  szkolenia  jest  uświadomienie  uczestnikom, iż aby wystąpić publicznie i zrobić to w taki sposób, by trwale zapaść w pamięć słuchającym, trzeba zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny prezentacji publicznych. Jest ona przydatna nie tylko w toku  wystąpień, których odbiorcą jest duże audytorium, ale również w czasie egzaminów czy rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas szkolenia pokazujemy, jakie cechy powinna mieć poprawnie skonstruowana  wypowiedź.  Zwracamy  uwagę,  iż informacje przekazywane w trakcie wystąpienia przechodzą pewne etapy, pomiędzy którymi pojawiają się zakłócenia. Podkreślamy, że nie uda się wyeliminować wszystkich przeszkód stojących na drodze przekazów, choćby dlatego, że każdy człowiek posługuje się własnym językiem. Jednocześnie pokazujemy, w jaki sposób zminimalizować różnice pomiędzy intencją prezentacji, a rzeczywistym efektem wystąpienia. Przedstawiamy  jak zastosować  w  tym  celu  reguły  efektywnej  komunikacji i zasady skutecznej autoprezentacji.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe stosowane podczas zajęć pokazują, jak ważne jest dokładne przygotowanie wypowiedzi pod kątem możliwości dotarcia do odbiorców.

Z tego względu istotnym elementem szkolenia jest przedstawienie wytycznych opracowania konspektu wypowiedzi oraz zaprezentowanie różnych sposobów jego tworzenia, dostosowanych do celu wystąpienia.
strony internetowe Łódź