Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku

Jednym z ważniejszych aspektów codziennych kontaktów z innymi ludźmi jest autoprezentacja, czyli przedstawianie w określony sposób swoich cech, które mogą mieć znaczenie dla odbiorców.

Celem   szkolenia   jest   uświadomienie   uczestnikom,   że   sukces   życiowy i  zawodowy  człowieka  w  ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni, a więc od posiadanych przez niego umiejętności kreowania własnego wizerunku.

Podczas szkolenia przedstawiamy elementy składające się na obraz danej osoby, omawiamy zasadę pierwszego wrażenia, szczegółowo analizujemy sposoby autoprezentacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. Zwracamy uwagę na cechy oraz zachowania pozytywne w autoprezentacji i motywy kształtowania własnego wizerunku.

Gry symulacyjne stosowane podczas zajęć pokazują, że ludzie starają się przekazywać taki wizerunek własnej osoby, który jest zgodny ze społecznymi normami oraz odgrywanymi przez nich rolami. Z tego powodu wiele uwagi podczas szkolenia poświęcamy normom autoprezentacyjnym i kanonom kultury osobistej, która jest ściśle z nimi związana. Omawiamy poszczególne elementy składające się na kulturę osobistą. Przedstawiamy zasady kultury osobistej obowiązujące w miejscu pracy.

W trakcie szkolenia staramy się przekonać jego odbiorców, że nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak są postrzegani i jednocześnie zachęcić ich do dokonania autoanalizy i koncentrowania się na swoich mocnych stronach. Podkreślamy, iż tylko wtedy gdy są świadomi własnej wartości, potrafią przekonać do siebie inne osoby i tym samym dokonywać skutecznej autoprezentacji, kontrolując sposób, w jaki widzą ich inni.
strony internetowe Łódź