Witamy Państwa na stronie serwisu stworzonego z myślą o instytucjach realizujących projekty unijne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wsparcia osób nieaktywnych zawodowo.       

Serwis przedstawia ofertę szkoleniową firmy Enviro skierowaną do osób potrzebujących pomocy w powrocie na rynek pracy. Korzystając z menu po lewej stronie możecie Państwo uzyskać informacje na temat aktualnych propozycji  szkoleniowych   oraz   poznać  korzyści  wynikające ze współpracy z nami.

Głównym założeniem naszych szkoleń jest aktywizacja zawodowa osób nie posiadających zatrudnienia. Ofertę staramy się dostosować do wymagań, jakie stawia  przed  osobami  zamierzającymi  uzyskać zatrudnienie współczesny rynek pracy. Przygotowując propozycje szkoleń i prowadząc zajęcia, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie. Staramy się, aby współpraca z Państwem przynosiła pozytywne efekty w postaci aktywizacji osób bezrobotnych.

Naszym głównym celem jest przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów projektów Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych instytucji realizujących podobne projekty. 

Programy skierowane są do osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Ich celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych  osób  znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i życiowej. Realizowane projekty mają za zadanie rozwijanie wśród osób długotrwale bezrobotnych indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia.

W skład zakresu programowego realizowanych projektów wchodzą między innymi: warsztaty grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym, treningi kształtujące umiejętności osobiste, szkolenia z zakresu prawa pracy, a także przedstawione  w  naszej ofercie szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektów są  wspierani   poprzez   indywidualne   sesje   z   doradcą  zawodowym  oraz z psychologiem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszych szkoleń.  

strony internetowe Łódź